Neubau eines Reiheneckhauses

Neubau eines Reiheneckhauses